top of page
DSC_0262.jpg

Eesti Pusle OÜ e-poe kasutustingimused

 

Arve tasumisega nõustub ostja ka Eesti Pusle OÜ e-poe kasutustingimustega.

 

1. Üldine

1.1. Käeolevad Eesti Pusle OÜ e-poe tingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide tarbijate (edaspidi ostja) suhtes, kes tellivad www.eestipusle.ee e-poest (edaspidi e-pood) kaupa.

1.2. Eesti Pusle OÜ poolt saadetud arve tasumisega kinnitab ostja, et on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja võtab need täitmiseks. Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Eesti Pusle OÜ ja ostja õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.3. Eesti Pusle OÜ'l on õigus käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sellest ostjaid e-poe kodulehel. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.

1.4. Eesti Pusle OÜ jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:

1.4.1. toote hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis;

1.4.2. tellitud kaup on laost otsa saanud;

1.4.3. ostja ei vasta käesolevate e-poe kasutustingimuste nõuetele.

1.5. Eesti Pusle OÜ edastab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused ning arve.

 

2. Hinnad, tellimuse esitamine, tasumine ja kauba kättesaamine

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2. Tellimuse esitamiseks:

2.2.1. täitke tellimise vorm, kaasa arvatud ostja nimi, e-posti aadress, puslede arv, kättetoimetamise viis, aadress ja pakiautomaati tellimise puhul ka telefoninumber;

2.2.2. vajadusel täitke lisainfo kast;

2.2.3. vajutage lingile “Saada”.

2.3. Eesti Pusle OÜ saadab sisestatud e-posti aadresile 2 (kahe) tööpäeva jooksul arve.

2.4. Peale arve tasumist postitatakse toode 2 (kahe) tööpäeva jooksul valitud aadresile või pakiautomaati või lepitakse kliendiga kokku muu kättetoimetamise viis.

 

3. Tellimuse tühistamine ja muutmine

3.1. Tellimuse tühistamiseks või muutmiseks peab ostja esimesel võimalusel võtma ühendust Eesti Pusle OÜ'ga e-posti teel info@eestipusle.ee.

 

4. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

4.1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup/kaubad 14 päeva jooksul. Tagastamistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba/kaubad füüsiliselt enda valdusesse.

4.2. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja kirjutama vabas vormis taganemisavalduse ja selle edastama e-posti teel info@eestipusle.ee või saatma tähitud kirja aadressile A. Kapi 3-1, Tallinn 10136, Eesti. Avalduses peab olema kirjas arve number, kauba kättesaamise kuupäev, ostja nimi.

4.3. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi andma või saatma viivitamatult pärast taganemisavalduse esitamist, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest. Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab tagastamisele kuuluva kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

4.4. Eesti Pusle OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Eesti Pusle OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Eesti Pusle OÜ sai teada ostja otsusest e-poes sõlmitud lepingust taganeda ning tellitud kaubad tagastada.

4.5. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.

4.6. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Ostja vastutab asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

4.7. Tagastatud kaup peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

4.8. Kui tagastatav kaup ja/või selle pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Eesti Pusle OÜ'l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Eesti Pusle OÜ ostjale tasaarveldamise avalduse ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile.

4.9. Kõik eelnimetatud tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui pooled on teistmoodi kokku leppinud.

4.10. Eesti Pusle OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et kaup on tagasi saadetud.

 

5. Isikuandmete kaitse

5.1. E-poes kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Pusle OÜ, registrikood 14100649, aadress A. Kapi 3-1, Tallinn 10136, Eesti, e-post: info@eestipusle.ee.

5.2. Kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.

5.3. Käesolevate e-poe kasutustingimustega nõustudes annab ostja Eesti Pusle OÜ'le nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. Eesti Pusle OÜ töötleb ostjate isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik ostja teenindamiseks ning müügilepingu ja esitatud tellimuse täitmiseks.

 

6. Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1 E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Eesti Pusle OÜ on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või ostja ei ole nõus Eesti Pusle OÜ poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või kohtule. Täpsemat infot vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta leiate www.tarbijakaitseamet.ee ja www.komisjon.ee.

6.2. Lisaks eeltoodule on ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

6.3. Käesolevates e-poe kasutustingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

bottom of page